На головну

Договір оферти

Цей документ є публічним договором (офертою) між Міжнародною громадською організацією “Міжнародний центр розвитку лідерства” (надалі – "Постачальник") і користувачем (надалі – "Користувач"), що регулює і умови і порядок використання послуг навчальної онлайн-платформи.

Умови договору є однаковими для всіх Користувачів, незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Користувачу перед іншим, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Зареєструватися" на сторінці реєстрації та отримання Користувачем від Постачальника підтвердження реєстрації в електронному вигляді.

Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмову Сторін від використання послуг, що надаються Постачальником.
Укладаючи Договір, Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згідний з його умовами.
Терміни та визначення:
Навчальна онлайн-платформа Be Profi – сайт, розроблений з метою створення умов для формування та розвитку базових та спеціальних компетентностей працівників сфери захисту прав дитини у громадах шляхом онлайн-навчання.
Усі навчальні матеріали розміщуються та адмініструються за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті Beprofi.org, далі – "Платформа"). Постачальник може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше програмне середовище. При цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи.

Постачальник Міжнародна громадська організація "Міжнародний центр розвитку лідерства". 

Користувач – будь-яка фізична особа, яка зареєструвалась на Сайті від власного імені або як представник (на законних підставах) іншої фізичної або юридичної особи.

Онлайн-курси – це організована спеціальним чином інформація (в модулі та уроки) у різних формах (аудіо, відео, текстовому, ілюстативному), яка спрямована на засвоєння інформації та розвитку відповідних, закладених у курс професійних компететностей.
Навчальні матеріали – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, практичне завдання, інфографіка тощо, які розміщені на Платформі.


Навчання у групі – навчання, яке проходить в онлайн-форматі з використанням інших сервісів (zoom, google-meet, microsoft teams та інші онлайн-сервіси), але потребує попередньої реєстрації на Платформі.

Сертифікат про проходження онлайн-курсу або іншого навчання файл, який генерується автоматично Платформою (і зберігається в особистому кабінеті Користувача) або формується вручну, надсилається електронною поштою, якщо це навчання було у групі. Сертифікат видається за умови здачі пре-тесту, проходження усіх модулів, що включають різні уроки, надсилання практичних завдань, а також – складання пост-тесту на 80% (якщо не вказаний інший прохідний відсоток в описі конкретного курсу).

Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Платформі, який адмініструється Постачальником і через який Користувач отримує доступ до навчання за онлайн-курсами та навчання в групі, а також до матеріалів та іншу необхідну для виконання Договору інформацію.
1. Предмет договору
Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких Користувач отримує навчальні, інформаційні та інші послуги, пов’язані з навчальною діяльністю, а саме: безоплатний доступ Користувача до навчальних онлайн-курсів (ними є ті онлайн-курси, які користувач бачить у розділі "Навчальні курси" після реєстрації на Платформі), та/або навчання в групі, що містяться на Платформі Постачальника, Постачальник зобов’язується надати зазначені послуги в повній мірі.
2. Реєстрація та обліковий запис
2.1. Для отримання доступу до послуг платформи Користувач повинен пройти процес реєстрації та створити обліковий запис.
2.2. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності своїх облікових даних (наприклад, логін, пароль) та не передання їх третім особам.
2.3. Якщо Користувач є малолітньою (до 14 років) або неповнолітньою (від 14 до 18 років) особою, то з цим Договором оферти та Політикою конфіденційності зобов’язані ретельно ознайомитись і погодитись (прийняти в повному обсязі) всі умови цього Договору законні представники малолітньої або неповнолітньої особи.
2.4. На вимогу законних представників, Постачальник скасовує реєстрацію малолітньої або неповнолітньої особи на Платформі.


3. Права та обов’язки Користувача

3.1. Користувач має право на отримання доступу до навчальних матеріалів, розміщених на Платформі та дотримання умов цього Договору.
3.2. Користувач має право на поважливе ставлення до себе з боку інших Користувачів, та представників Постачальника.
3.3. Користувач має право звертатися до Постачальника у випадку технічних неполадок (збоїв) у її роботі.
3.4. Користувач зобов'язаний дотримуватись умов цього договору а також Користувач несе особисту відповідальність за використання отриманої від Постачальника інформації та послуг.
3.5. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані, які використовуються для входу на Платформу та сервіси Платформи, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронні адреси та паролі, які використовуються для входу до Особистого кабінету, були зламані або неправомірно використані третіми особами.
3.6. Користувач має право використовувати матеріали Платформи виключно задля власного використання з навчальною метою.
3.7. Користувач зобов'язується не розповсюджувати отримані матеріали третім особам та публікувати їх у відкритому доступі.
3.8. Користувач зобов’язаний не використовувати матеріали платформи з метою продажу та отримання прибутку без письмової згоди Постачальника.
3.9. Користувач зобов’язаний не допускати під час користування Платформою порушень діючого законодавства України, а саме: не допускати завантаження на Платформі матеріалів порнографічного та/або еротичного характеру, а також посилань на них; не допускати використання програм, які можуть перервати або порушити нормальну роботу Платформи, комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення Платформи; не завантажувати, не надсилати та не передавати матеріали (програми), що містять комп’ютерні віруси або комп'ютерні коди, файли чи програми, які призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного (телекомунікаційного) устаткування та/або призначені для здійснення несанкціонованого доступу до Платформи, що також є порушенням Кримінального Кодексу України; не допускати розміщення посилань на вищевказані матеріали.
3.10. Користувач зобов’язаний не використовувати нецензурну (ненормативну) лексику та брутальні висловлювання в прикріплених матеріалах, в тому числі не допускати маскування нецензурних висловлювань іншими символами (зірочками, літерами тощо).
3.11. Приймаючи умови цього Договору, Користувач зобов’язаний не дискримінувати інших користувачів та організаторів навчання за релігійною, расовою ознакою, а також за ознакою статі та віку.
4. Права та обов’язки Постачальника
4.1. Постачальник має право на власний розсуд змінювати та видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, якщо ця інформація порушує діюче законодавство України та умови цього Договору;
4.2. Постачальник має право припиняти, або обмежувати доступ Користувача до всіх або до деяких матеріалів, розділів, сервісів Платформи з повідомленням причини, якщо Користувач звернувся з відповідним запитом до Постачальника.
4.3. Постачальник має право скасувати реєстрацію Користувача з підстав порушення умов цього Договору та діючого законодавства України.
4.4. Постачальник має право формувати та розпоряджатися статистичною, узагальненою інформацією, яка пов'язана з наповненням та відвідуванням Платформи Користувачем.
4.5. Постачальник має право збирати та використовувати статистичну інформацію:
- про відвідування Користувачем всіх розділів Платформи;
- про кількість реєстрацій на Платформі;
- про кількість виданих сертифікатів;
- про кількість Користувачів, які пройшли тест оцінки потреб в навчанні;
- про компетентності, які підвищили та/або розвинули Користувачі;
- про відгуки та зворотній зв’язок Користувачів;
- про дані, зазначені в реєстраційній формі у знеособленій формі.
Дану статистичну інформацію Постачальник формує самостійно або за допомогою спеціального програмного забезпечення, сервісів. При відправленні цієї статистичної інформації партнерським організаціям, донорам за використання інших сервісів тощо, Постачальник зобов’язаний здійснити це таким чином, щоб не дозволити іншим інтернет-ресурсам ідентифікувати Користувача через його персональні дані.
4.6. Постачальник має право надавати Користувачу інформацію про розвиток Платформи і її сервісів, а також поширювати інформацію про власну діяльність, онлайн-курси, контент на Платформі, інші послуги, тощо.
4.7. Постачальник має і інші права, які є загальновизнаними та прийнятними для цілей забезпечення належного функціонування web-сайтів в сфері освіти, наповнення їх якісними матеріалами.
4.8. Постачальник зобов’язаний вживати необхідних заходів з метою захисту реєстраційних даних (облікового запису) Користувача від несанкціонованого доступу.
4.9. Постачальник зобов’язаний розглядати всі звернення Користувача, які надходять на електронну адресу Постачальника, та надавати відповіді у найкоротші терміни.
5. Політика конфіденційності та обробка персональних даних
5.1 Ми здійснюємо обробку персональних даних згідно з вимогами законодавства щодо захисту персональних даних. Політика конфіденційності є невід’ємною складовою цього Договору. 
6. Відповідальність сторін
6.1. Користувач особисто відповідає за свої дії, пов’язані з використанням своєї особистої адреси та паролю для входу на Платформу. 
6.2. Відповідальність за дотримання цього Договору несе Користувач, як власник Особистого кабінету, незалежно від того, хто здійснював дії під його обліковим записом. Користувач погоджується, що у випадку порушення ним даного Договору, Постачальник має право в будь-який момент застосувати до нього санкції на свій розсуд: попередження, тимчасове блокування доступу на Платформу через Особистий кабінет, видалення облікового запису, скасування реєстрації на Платформі, а також інші дії в рамках Законодавства України.
6.3. Користувач попереджений про те, що Постачальник не несе відповідальності за відвідування та використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Платформі.
6.4. Користувач попереджений про те, що Постачальник не несе відповідальності за достовірність даних, зазначених при реєстрації на Платформі (реєстраційних) інших Користувачів сайту, а також достовірність даних і зміст навчальних матеріалів партнерів Постачальника, розміщених у відповідному каталозі (розділі) на Платформі.
6.5. У випадку виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цього Договору, Сторони докладуть всіх зусиль для їхнього вирішення шляхом проведення переговорів між ними. Якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку. 
7. Права інтелектуальної власності
7.1. Усі права на Платформу належать Постачальнику.
7.2. Права інтелектуальної власності на онлайн-курси та навчальні матеріали, використані на Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Постачальнику. 
7.3. Постачальник також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
7.4. Постачальник надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання Навчальних матеріалів.
7.5. Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.
8. Форс-мажор
8.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.
8.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.
9. Зміни умов
9.1. Ми можемо вносити зміни у ці умови з часом та сповіщатимемо Вас про це. Будь ласка, періодично переглядайте умови, щоб бути в курсі всіх змін.
9.2. Продовжуючи використання послуг Платформи після внесення змін у ці умови, Ви погоджуєтесь з оновленими умовами.
Просимо ознайомитись з умовами цього договору перед початком використання наших послуг.
Реквізити
Міжнародна громадська організація "Міжнародний центр розвитку і лідерства"
а\с 81, Київ 02094

[email protected]